Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

F&U A232P ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ A23 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

F&U A232P ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ A23 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου Α23
Καρτέλα 2 τεμαχίων
12V