Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

F&U AA24PB ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ/LR6 24 ΤΕΜΑΧΙΑ

F&U AA24PB ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ/LR6 24 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6 AM-3 AA
Πολυσυσκευασία σκληρού πλαστικού κουτιού 24 τεμαχίών
1.5V