Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

F&U 3A24PB ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ/LR03 24 ΤΕΜΑΧΙΑ

F&U 3A24PB ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ/LR03 24 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR03 AM-4 AAA
Πολυσυσκευασία σκληρού πλαστικού κουτιού 24 τεμαχίων
1.5V