Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

F&U AA20B ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ/LR6 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

F&U AA20B ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ/LR6 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6 AM-3 AA
Πολυσυσκευασία πλαστικού κουτιού 20 τεμαχίών
1.5V